PRISER

Døgnpris
Fortøyning pr døgn (natt) 1. juni – 31. aug:
Inntil 30 fot kr 210,-
31 – 45 fot kr 270,-
46 – 60 fot kr 370,-
Dagsbesøk, inntil 5 timer kr. 60,-
50 % tillegg for katamaran/trimaran.

Dusj
Dusj, 7 min. varmtvann kr. 40,-
Vaskemaskin kr. 40,-
Tørketrommel kr. 40,-

Utenfor sesong
Egne satser og fortøyningsbestemmelser i perioden 1. sept. – 31. mai

Vinterfortøyning – bo i båt
Vinterfortøyning/bo i båt er også mulig. Denne ordningen håndteres av Småbåthavnskontoret: Link til hjemmeside

Betalingsrutiner
Havneavgiften betales innen 30 min. etter ankomst, i kioskluke – i gjestehavnsbygget.

Billetten må limes på rekke, evt. fortøyningstau, godt synlig fra bryggen.
Båter som ligger flere dager, betales på forskudd, innen kl. 18.00.

Gjestehavna skal primært dekke behovet for fortøyningsplasser for utenbys båter.

Ved å benytte gjestehavnsanlegget, har man akseptert havnens gjeldende regelverk/leiebetingelser. Båtgjester må følge anvisninger fra havnevert. Det er regelverket/leiebetingelsene, som er opphengt på gjestehavnsbygget, som til en hver tid er gjeldene.