DYBDER

Dybder i gjestehavna.
Indre gjestehavnsbasseng:
Innenfor moloen. Det er ca. 2,5 meters dybde i hovedleden.
Det er grunnere nærmere kaimurene.

Tresse-bassenget.
Dette er den lille bukta helt innerst i gjestehavna. Det er en liten molo forran – som stikker ut i fra festnings-siden. Her varierer dybden ca. 0,3 – 1 meter. Det er en grunne ca. midt i bassenget.

Ytre flytebrygger.
Begynner med dybde på ca. 2 meter rett utenfor betongmoloen. Etter 3 – 4 meter ut i fra betongmoloen, blir det dypere. Ca. 5 – 6 meter dybde.
Vær obs. på at det ved liten kuling eller sterkere – fra sør-øst, blir det en del sjø som treffer de
ytre flytebryggene.
Forskjellen mellom flo og fjære er ca. 0,3 meter.

Annet.
Havbunnen vil alltid være noe ujevn. Sandgrunner kan flytte på seg, oppgitte tall her er omtrentlige. Ferdsel skjer på eget ansvar.