BRANNSIKKERHET

BRANNINSTRUKS VED BÅTBRANN I GJESTEHAVN

En hver gjest som benytter gjestehavnen plikter å gjøre følgende ved båtbrann:
 1. Ring brannvesenet tlf. 110.  Fortell hvor båten ligger
 1. Varsle / banke på båten som brenner, men vær varsom med å entre båten, da det er stor fare for eksplosive gasser og rask varmeutvikling
 1. Varsle folk i båter i nærheten. Alle omkringliggende båter må flyttes umiddelbart.
  Løs fortøyninger – tau bort båter, selv om det ikke er folk om bord. Båtførere plikter å hjelpe til
 1. Dra vannslanger bort til den brennende båten. Hjelp til med brannslukking til Brannvesenet kommer.
  Bruk mye vann/kjøling!
 1. Sikre den brennende båten. Unngå at den brennende båten driver av gårde, og setter fyr på flere båter. Kjøl fortøyningstau med vann – slik at de ikke brenner av, evt. sikre med flere tau
 1. Informer brannvesenet når de kommer, samt gi assistanse til dem som er rammet av brannen
 
propansymbol
Propansikkerhet i båt
 • Vær på vakt mot propanlekkasjer! Selv én liter med gass som har lekket ut representerer stor eksplosjonsfare.
  En gnist er nok til å antenne gassen.
 • Propangass er fargeløs, men er tilsatt et kraftig luktstoff som gjør at en evt. gasslekkasje lettere kan dekteres av brukeren.
  Det anbefales dog å anskaffe en gassalarm/sensor plassert under dekk. Propan i gassform er tyngre enn luft.
 • Avstengningskran skal stenges når propan ikke er i bruk.
 • Koble fra regulatoren ved lengre tids fravær.
 • Ved brann: Steng ventilen på propanbeholderen og bring beholderen til et trygt sted om mulig.
  Ha en plan for rask evakuering av båten.
 • Slukk alltid propanbranner med pulver, aldri med vann!
 • Sjekk slanger rutinemessig for lekkasjer: Pensle konsentrert såpevann på slanger og rørforbindelser. Når gasstrykk settes på, vil såpebobler danne seg på lekkasjestedet.
 • Slanger skal byttes med 2-5 års intervall, alt etter bruk. Bruk kun orange slanger for LPG/propan.
 • Utsett aldri propanbeholdere for unormal oppvarming eller sterk solvarme.
 • Propanbeholdere skal alltid stå oppreist. Plasser propanbeholder i lukket skap/kasse med drenering ut i det fri.
 • En propanflamme forbruker luft og produserer giftig kulloksid. Sørg for god ventilasjon i lukkede rom.
 • Sett deg inn i, og følg leverandørens sikkerhetsinstruks samt gjeldende foreskrifter.