SLIK LEGGER DU TIL

Faste brygger og flytebrygger.
De fleste plasser er med fortøyning: «baug inn».
Følg anvisning på skilt og kaikanter.

Gjestehavna er dimensjonert for båter opp til 60 fot, for større båter; ta kontakt med Havnevesenet – Kristiansand Havn KF.